آیا می دانید؟

کمردرد یکی از بزرگترین دلایل از کار افتادگی در جهان است. متخصصین اعلام کرده اند که از هر 5 نفر 4 نفر در طول زندگی خود کمر درد را تجربه کرده اند.

0
0

چگونه میز کارمان را تکمیل کنیم.

می توانید این تصویر را پرینت کنید و یا روی تلفن همراه خود ذخیره نمایید تا همانند یک لیست جهت درست نشستن بررسی کنید.

0
0

کوله پشتی سنگین با بدن کودکان چکار میکند.

حدود 5000 کودک اتاق اورژانس را در یک سال گذشته تجربه کردند و بیشتر از 14000 کودک در معرض این صدمات هستند. در جالیکه هر کودک به دلیل کوله پشتی های سنگین به بیمارستان نمی رود.

0
0