اطلاعات تماس دفتر مرکزی

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، بلوار اندیشه، خیابان اندیشه 15 ، پلاک 701
تلفن / فکس: 051-3154
پست الکترونیکی: info@barad.com
پشتیبانی باراد: 09901153154

اطلاعات تماس دفتر تهران

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم شهید احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۱۵، واحد ۲
پست الکترونیکی: T.Dept@Barad.com
پشتیبانی باراد: 09901153154نظرات و پیشنهادات