ارگونومی در منزل

فنگ‌شویی و ارگونومی

فنگ‌شویی دانش زندگی متعادل و هماهنگ بین انسان و محیط اطراف است. ارگونومی هم علمی است که به تناسب ابزار و محیط با بدن انسان می‌پردازد. در این مطلب راجع به فنگ‌شویی بیشتر صحبت...

تیم تحقیق و توسعه باراد