ارگونومی در محل کار

چگونه یک صندلی اداری خوب بخریم؟

در این مقاله ویژگی های یک صندلی اداری ارگونومیک را برای جلوگیری از دردهای اسکلتی عضلانی مطالعه می...

تیم تحقیق و توسعه باراد

فواید استفاده از یک نگهدارنده مانیتور چیست؟

نگهدارنده مانیتور چیست؟ نگهدارنده مانیتور یک پایه قابل تنظیم است که مانیتور به آن متصل می شود و در ارتفاع متناسب با چشم فرد تنظیم می گردد. انواع مختلفی از نگهدارنده مانیتور با نام های...

تیم تحقیق و توسعه باراد