اخبار باراد

دومین سمینار علمی تخصصی شرکت باراد در استان خرسان رضوی- مشهد

دومین همایش علمی تخصصی و اولین همایش سازمانی شرکت باراد در روز هفتم بهمن ماه امسال در سالن خیام هتل پردیسان مشهد برگزار گردید. این همایش تخصصی با هدف آشنایی مدیران ارشد و میانی سازمان‌هایی...

تیم تحقیق و توسعه باراد

پشتی طبی باراد در برنامه طبیب، 29 آبان 1402، شبکه 3

این بار برنامه طبیب با پشتی طبی باراد در تاریخ 29 آبان 1402 روی آنتن شبکه 3 سیما رفت . کارشناس این برنامه دوباره از اهمیت استفاده از پشتی طبی برای جلوگیری از کمردرد و...

تیم تحقیق و توسعه باراد

برگزاری سمینار تخصصی ارگونومی در شهر اهواز

پنجمین سمینار علمی تخصصی شرکت باراد در آبان ماه 1402 در استان خوزستان و شهر اهواز با حضور گسترده فعالین صنف تجهیزات پزشکی در مجموعه فرهنگی تفریحی فجر اهواز برگزار گردید. این سمینار تخصصی با...

تیم تحقیق و توسعه باراد