چگونه می توان از کمردرد و فتق دیسک کمر جلوگیری کرد؟

امروزه 80 درصد افراد گه گاه در زندگی  دچار کمردرد هستند. آمار ابتلا به بیماری های ستون فقرات از جمله فتق دیسک کمر حتی در میان جوانان رو به افزایش است. اما چرا و چگونه به کمردرد مبتلا می شویم و چطور می توانیم  از کمردرد جلوگیری کنیم.

برای درک دلیل کمردردتان و اینکه چرا در جوانی دچار فتق دیسک کمر شده اید باید کمی در مورد آناتومی ستون فقرات و فشار وارد بر آن بیشتر بدانیم:

ستون فقرات یک فرد بالغ شبیه به حرف S در انگلیسی است. منطقه گردن و کمر به داخل  دارای فرورفتگی است و در ناحیه ی پشت و لگن برجسته است. ستون فـقرات در واقع ستون بدن است و  وزن بـدن را تـحمل می کند .

انحنای طبیعی ستون فقرات باعث می شود ستون فقرات بتواند فشارهای وارد بر آن را تحمل کند. حفظ انحنای ستون فقرات در هر حالتی از بدن از جمله نشستن، ایستادن و خوابیدن ضروری است  چرا که در این حالت فشار وارد بر دیسک ها به طور متوازن است و دیسک ها کمتر تحت فشار قرار می گیرند.     

 دیسک ها کیسه های ژله مانندی هستند که مثل ضربه گیرعمل می کنند و فشـار وارد بر ستـون فقرات را به خود می گیرند.   

پشتی طبی باراد

تغییر انحنای ستون فقرات هنگام نشستن :

وقتی از حالت ایستاده به حالت نشسته تغییر وضعیت می دهیم  ستون فقرات از شکل s مانند خود خارج می شود و گودی کمر صاف می شود به طوری که فشار زیادی به دیسک های ستون فقرات وارد می شود. نشستن طولانی مدت در این وضعیت باعث ابتلا به کمردرد، گردن درد، فتق دیسک کمر و بیماری های ستون فقرات می شود.

تغییر انـحنای سـتون فـقرات فـشار نابرابری بر دیسک ها و مـهره ها وارد می کند که نهایتا به کمردرد، دیسک کمر، قوزپشتی و دیگر بیماری های ستون فقرات می انجامد.

پشتی طبی باراد

چگونگی قرار گرفتن لگن، انحنای ستون فقرات را در هنگام نشستن تعیین می کند. اگر به هنگام نشستن لگن به جلو گرایش پیدا کند، انحنای طبیعی ستون فقرات بیشتر شده و گودی کمر زیاد می شود.

پشتی طبی باراد

اگر  هنگام نشستن لگن به عقب بچرخد، انحنای ستون فقرات کم شده و گودی کمر صاف می شود. در حالت فرد به جلو خم شده و به جای نشستن روی استخوانهای قوی نشیمنگاهی در لگن، روی استخوان ظریف و حساس دنبالچه می نشیند  و تمام وزن بدن روی این مهره های  حساس است. ابتلا به درد و التهاب دنبالچه علاوه بر کمردرد و فتق دیسک کمر در این افراد بسیار اتفاق می افتد.

پشتی طبی باراد

 اگر هنگام نشستن لگن راست  قرار بگیرد، روی استخوانهای نشیمنگاهی یعنی بهترین استخوان ها برای تحمل وزن نشسته اید. در این حالت انحنای طبیعی ستون فقرات و گودی کمر  حفظ می شود و فشار متوازنی روی دیسک ها اعمال می شود بنابراین از کمردرد و فتق دیسک جلوگیری می گردد.

پشتی طبی باراد

برای جلوگیری از چرخش لگن هنگام نشستن باید از یک پشتی طبی ارگونومیک استفاده کنید. پشتی طبی مثل یک سد عمل می کند و می تواند مانع از چرخش لگن گردد به طوری که می توان به صورت صحیح و درست نشست. بنابراین یک پشتی طبی مطلوب باید به اندازه ای سفت باشد تا مانع از گردش لگن گردد و تا اندازه ای هم نرم باشد که کاربر با آن احساس آرامش نماید.

نشستن درست بدون پشتی طبی دشوار است.

درست نشستن و حفظ انحنای صحیح ستون فقرات بدون استفاده از پشتی طبی دشوار است چرا که مهره ها و ماهیچه های بزرگ کمر مجبورند سخت کار کنند تا انحنای صحیح ستون فقرات حفظ  شود. اما پشتی طبی به راحتی مانع از گردش لگن شده و مهره ها و ماهیچه های کمر را از مسئولیت اضافی حفظ انحنای ستون فقرات خلاص می کند.

پیشنهاد ما به شما استفاده از پشتی طبی باراد است.

گردآورنده: سارا حجازی (ارگونومیست) / مریم موسوی(مترجم)