رانندگی در اتومبیل به عنوان فعالیتی مرتبط با ناراحتی ها و بیماری های ستون فقرات و کمر در تحقیقات اخیر مطرح و مورد مطالعه بوده است(1-4). مشخص شده است که رانندگان حرفه ای وسایل نقلیه ی مختلف ریسک بالایی برای ابتلا به سیاتیک (5-6)، تغییر مکان دیسک های بین مهره ای(2-6)، بیماری های ستون فقرات کمری(7-8) و کمردردها دارند (6 و 9 و10). بسیاری از فاکتورهای شغلی از قبیل ویبره و لرزش تمام بدن (4-6)، نشستن طولانی مدت (6-11) ، صدمه به کمر(7) و عوامل روانی اجتماعی (10-14) به عنوان عوامل آسیب به ستون فقرات کمری در نظر گرفته می شوند. اگر چه نشستن در حال رانندگی دقیقا برابر با نشستن و عدم تحرک در بعضی دیگر از مشاغل نیست اما بسیاری از مطالعات علمی ارتباط بین نحوه نشستن و بیماری های ستون فقرات را مورد تحقیق قرار داده اند. در بسیاری از مطالعات مشخص شده است که نشستن بدون پشتی طبی می تواند فشار به دیسک های بین مهره ای (13-15) و فعالیت های الکتریکی ماهیچه های کمر را افزایش دهد( 16-17). این یافته های بیومکانیکی به طور گسترده به این باور و نتیجه رسیده اند که نشستن نادرست به صورت طولانی مدت برای ستون فقرات کمر مضر و خطرناک است. در بعضی از تحقیقات پزشکی (18-22) مشاغل کم تحرک و نشسته به عنوان عامل ابتلا به کمردرد طبقه بندی شده است. در زیر لیستی از مطالعات انجام شده بر روی میزان شیوع کمردرد در بین رانندگان اتوبوس و تاکسی در کشور عزیزمان ایران و سایر کشور ها گردآوری شده است.

1- هدف از تحقیقی که به همت اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی زنجان صورت پذیرفته است بررسی شیوع کمردرد و گردن درد نیازمند مراجعه به پزشک در بین رانندگان شاغل اتوبوس رانی تهران بوده است.

در این مطالعه، نتیجه تحقیقات نشان داد که 43.6 % و 34.8 % از افراد مورد مطالعه به ترتیب از ناراحتی کمردرد و گردن درد رنج برده و به همین دلیل به پزشک مراجعه کرده اند(23).

در این مطالعه استفاده از حمایت کننده های کمر بر روی صندلی به عنوان یکی از اقدامات لازم جهت کاهش ریسک فاکتورهای فیزیکی به منظور کاهش کمردرد در نظرگرفته شده است.

2- نتیجه مطالعاتی که به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار در رانندگان تاکسی در سال 90 با عنوان شیوع و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در رانندگان تاکسی درون شهری و بیرون شهری، شهر اندیشه انجام شد به شرح ذیل می باشد(24).

توزیع شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در عرض 12 ماه نشان داده است که بیشترین میزان درد در بین رانندگان مربوط به كمر 51.2 %و زانوها 34.3 % و سپس در ناحیه گردن 30.4 % می باشد.

بروز درد در نواحي كمر، گردن، شانه و مچ دست، منجر به كاهش فعاليت شغلي به ترتيب در 63 %، 53.2 %، 51.6 % و 46 % از رانندگان و همچنين منجر به کاهش فعالیت تفریحی به ترتیب در 61 %، 50 %، 41.8 %، 39.7 % از آن ها شده است.

در این تحقیق آمده است: رانندگان تاکسی به دلیل قرار داشتن در معرض ارتعاش ماشین، کار ثابت و بدون تحرک، نشستن طولانی مدت، وضعیت بدنی نامناسب، خم شدن و چرخیدن مکرر حین انجام کار در دراز مدت در معرض اختلالات اسکلتی عضلانی می باشند. این گروه از محققین ارگونومیست براین باورند آمار بالای کمردرد و بیماری های اسکلتی در بین رانندگان به دلیل رانندگی در ساعات طولانی و وضعیت بدنی نامطلوب می باشد که با آموزش رانندگان در ارتباط با نحوه صحیح نشستن، انجام ورزش های کششی، زمان استراحت کافی در شبانه روز و طراحی صندلی ارگونومیک خودرو بر اساس اندازه های آنتروپومتریکی ایرانیان می توان تا حدود زیادی از بروز این اختلالات پیشگیری کرد. 

3- در تحقیقی که در سال 2012 در طی یک سال در کشور مالزی توسط سامی دوباعی و همکارانش (25) صورت گرفت مشخص گردید از بین 200 راننده ی تاکسی، 48.5 % به کمردرد مبتلا هستند. 74 % افراد دارای کمردرد در ماه قبل از تحقیق به علت کمردرد مرخصی استعلاجی گرفته اند. 85 % افراد ابراز کردند کمردرد روی کیفیت شغلشان تاثیر مستقیم دارد. 52 % از رانندگان تاکسی آگاهی نسبت به نحوه صحیح نشستن و اهمیت آن نداشتند.

4- در مطالعه ای که در سال 2010 در سرزمین های اشغالی صورت گرفته است مشخص شد از بین 164 نفر از رانندگان حرفه ای اتوبوس45.4 % کمردرد بوده اند. در این تحقیق عدم استفاده از پشتی طبی و صندلی مناسب از فاکتورهای مرتبط با کمردرد در نظر گرفته شده است(26).

​5- در مطالعه ای که با هدف تخمین کمردرد در رانندگان تاکسی و ارتباط آن با رانندگی های طولانی و دیگر فاکتورهای شغلی در شهر توریستی تایپی در کشور تایوان انجام گرفت، 51 % رانندگان کمردرد را گزارش کردند(27).

6- در تحقیق دکتر غلام حسین صدری و همکارانش میزان شیوع کمردرد در بین رانندگان اتوبوس بیشتر از  کارمندان ادارات و به شرح ذیل می باشد(28). رانندگان اتوبوس مورد مطالعه از لیست رانندگان پایانه های مسافربری یزد و همدان انتخاب شده اند که 40 % رانندگان این دو استان را تشکیل می دهند.

در این مطالعه مشخص شد رابطه ی معناداری بین ابتلا به کمردرد و میزان درک و اطلاع رانندگان از طرز صحیح نشستن وجود دارد و طرز قرارگیری صندلی و دنده در رانندگانی که مبتلا به کمردرد هستند مناسب نیست.

7- در تحقیقی که با هدف بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی با شاخصهای آنتروپومتریک در بین رانندگان شرکت اتوبوسرانی اصفهان صورت گرفت مشخص شد 50.5 % رانندگان از کمردرد رنج می برند. در این مطالعه آموزش نحوه صحیح نشستن و حفظ پوسچر مناسب در حین رانندگی مورد تاکید قرار گرفته است(29).

گردآورنده: مریم موسوی

منابع:

1. Liira JP, Shannon HS, Chambers LW, Haines TA. Long-term

back problems and physical work exposures in the 1990 Ontario

health survey. Am J Public Health 1996;86(3):382–7.

2. Kelsey JL, Hardy RJ. Driving of motor vehicles as a risk

factor for acute herniated lumbar intervertebral disc. Am J

Epidemiol 1975;102(1):63–73.

3. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH).

Musculoskeletal disorders and workplace factors: a

critical review of epidemiologic evidence for work-related

musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and

low back. Cincinnati (OH): NIOSH; 1997. NIOSH PB:97–

4. Bovenzi M, Hulshof CT. An updated review of epidemiologic

studies on the relationship between exposure to whole-body

vibration and low back pain (1986–1997). Int Arch Occup

Environ Health 1999;72(6):351–65.

5. Heliövaara M. Occupation and risk of herniated lumbar intervertebral

disc or sciatica leading to hospitalization. J Chronic

Dis 1987;40(3):259–64.

6. Bovenzi M, Zadini A. Self-reported low back symptoms in

urban bus drivers exposed to whole-body vibration. Spine

7. Luoma K, Riihimäki H, Raininko R, Luukkonen R, Lamminen

A, Viikari-Juntura E. Lumbar disc degeneration in relation to

occupation. Scand J Work Environ Health 1998;24(5):358–66.

8. Frymoyer JW, Newberg A, Pope MH, Wilder DG, Clements

J, MacPherson B. Spine radiographs in patients with low-back

pain: an epidemiological study in men. J Bone Joint Surg Am

9. Anderson R. The back pain of bus drivers: prevalence in an

urban area of California. Spine 1992;17(12):1481–8.

10. Krause N, Ragland DR, Fisher JM, Syme SL. Psychosocial

job factors, physical workload, and incidence of work-related

spinal injury: a 5-year prospective study of urban transit operators.

Spine 1998;23(23):2507–16.

11. Krause N, Ragland DR, Greiner BA, Fisher JM, Holman BL,

Selvin S. Physical workload and ergonomic factors associated

with prevalence of back and neck pain in urban transit operators.

Spine 1997;22(18):2117–227.

12. Netterstrøm B, Juel K. Low back trouble among urban bus

drivers in Denmark. Scand J Soc Med 1989;17(2):203–6.

13. Nachemson AL. Disc pressure measurements. Spine

14. Nachemson A, Elfström G. Intravital dynamic pressure measurements

in lumbar discs: a study of common movements,

maneuvers and exercises. Scand J Rehabil Med Suppl

15. Andersson BJ, Ortengren R, Nachemson AL, Elfstrom G,

Broman H. The sitting posture: an electromyographic and

discometric study. Orthop Clin North Am 1975;6(1):105–20.

16. Andersson BJ, Jonsson B, Ortengren R. Myoelectric activity

in individual lumbar erector spinae muscles in sitting. A study

with surface and wire electrodes. Scand J Rehabil Med Suppl​

17. Andersson BJ, Ortengren R. Myoelectric back muscle activity

during sitting. Scand J Rehabil Med Suppl 1974;3:73–90.

18. Lomax JD, Johanning E. Occupational medicine. Philadelphia

(PA): Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

19. Rosenstock L, Cullen MR. Textbook of clinical occupational

and environmental medicine. Philadelphia (PA): Saunders;

20. Andersson GB. Epidemiology of low back pain. Acta Orthop

Scand Suppl 1998;281:28–31.

21. Johanning E. Evaluation and management of occupational

low back disorders. Am J Ind Med 2000;37(1):94–111.

22. Phillips JA, Forrester B, Brown KC. Low back pain: prevention

and management. AAOHN 1996;44(1):40–53.

. 1391ورمزیار، سکینه و دیگران. شیوع کمردرد و گردن درد در بین رانندگان اتوبوس شاغل در سیستم حمل و نقل عمومی تهران 

ضیایی، منصور و دیگران، شیوع و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در رانندگان تاکسی درون شهری و بیرون شهری، شهر اندیشه سال .1390

25-Radman Al-Dubai, S.F.prevelence and determinants of low back pain among taxi drivers in Malaysia. A cross sectional study

26-Alperovitch-Najenson D, Low Back Pain among Professional bus Drivers: Ergonomic and Occupational-Psychosocial Risk Factors

27-Chen J-C, Chang W-R, Chang W, Christiani D. Occupational factors associate with          low back pain in urban taxi drivers. Occup Med 2005; 55:535-40.

28-Sadri GH.Risk factors of musculoskeletal disorders in bus drivers,Arch Iranian Med  2003;6(3):214-215

29-Sadeghi N, Habibi E. The survey of relation between Musculoskeletal Disorders and Anthropometric Indices in the bus drivers in Isfahan. Iran Occupational Health Journal. 2009; 6 (1) :6-1