کارمندان اداری مثل کارمندان بانک و سازمان ها اغلب از سردرد شکایت می کنند. دلیل این سردردها همیشه تنش، خستگی، میگرن، کاهش آب بدن و مشکلات بینایی نیست. امروزه سردردی بین افراد پشت میز نشین فراگیر شده است که سردردگردنی نامیده می شود.

خم کردن سر و آسیب به عضلات و مهره های گردن، دلیل سردرد گردنی

میزان قابل توجهی از سردردهای افراد پشت میز نشین سردردهای گردنی هستند، سردردهای گردنی نوعی از سردرد که منشا آن آسیب هایی است که به گردن وارد شده است. ستون فقرات از مهره ها تشکیل شده است. مهره ها توسط مفاصل فاست از پشت به هم متصل هستند و بین آنها دیسک ها وجود دارند. در نشستن های طولانی مدت و وقتی با گردن خم به مانیتور نگاه می کنید به مفاصل، عضلات، لیگمان ها و اعصاب گردن فشار وارد می شود. اگر این فشار بیش از حد مجاز باشد، این بخش ها آسیب دیده و درد ایجاد می شود. درد از گردن به سر منتقل می گردد و فرد احساس سردرد می کند. سردردهای گردنی عموما به خاطر آسیب به مفاصل، عضلات و رباط های 3 مهره بالایی گردن اتفاق می افتد.

چگونه درد از گردن به سر منتقل می شود؟

اعصاب مرتبط با بالای گردن، دقیقا همان اعصاب مرتبط با پوست سر، پیشانی، فک، پشت چشم و گوش ها هستند در نتیجه وقتی بالای گردن آسیب می بیند، درد در این نواحی سر ظاهر می گردد. این سردردها می تواند با میگرن اشتباه گرفته شوند.

چطور عضلات و مهره های گردن با خم کردن سر آسیب می بینند؟

به ازاء هر دو نیم سانتیمتری که سرتان را به جلو خم می کنید، به وزنی که گردن باید تحمل کند چهار و نیم کیلو اضافه می شود. یعنی وقتی سرتان را 60 درجه خم می کنید، وزنی که گردن تحمل می کند برابر با حدود 27 کیلوگرم خواهد بود. گردن و شانه ها مجبورند تمام ساعات کار این وزن را تحمل کنند و در نهایت دچار گردن درد، آسیب به ستون فقرات گردنی مثل فتق دیسک گردن و سردرد می شوید.

برای جلوگیری از سردردگردنی هنگام کار با کامپیوتر، مانیتور باید در راستای چشم باشد تا مجبور به خم کردن سر نباشید. از آنجایی که اغلب مانیتورها پایه کوتاهی دارند می توانید از نگهدارنده ارگونومیک مانیتور(استند مانیتور) استفاده کنید. با نصب مانیتور روی  این نگهدارنده ها می توانید ارتفاع مانیتورتان را در راستای چشم تان تنظیم کنید و از آسیب به گردن و ابتلا به سردرد گردنی پیشگیری نمایید.

منبع: spine health, webMD