نشستن فشار زیادی به مهره ها، دیسک ها، رباط ها و عضلات کمر وارد می کند. کمترین فشار به ستون فقرات وقتی وارد می شود که ستون فقرات در شکل S مانند قرار داشته و گودی کمر حفظ شود. حفظ انحنای صحیح ستون فقرات به طرز قرارگیری لگن مرتبط است. وقتی لگن راست قرار گیرد، انحنای ستون فقرات حفظ می شود و روی استخوانهای نشیمنگاهی، یعنی متکامل ترین استخوان برای تحمل وزن، خواهید نشست. وقتی لگن به عقب می چرخد، گودی کمر صاف شده و به کمر فشار زیادی وارد می شود. علاوه بر فشار بر مهره های کمر، وزن بدن روی مهره های ظریف و حساس دنبالچه قرار می گیرد و در نشیمنگاه احساس درد خواهید کرد. 

برای راست نگه داشتن لگن از پشتی طبی استفاده می کنیم. پشتی طبی پشت لگن مثل یک سد عمل می کند و مانع از گردش لگن به عقب می شود.

پشتی طبی ضمن حفظ انحنای صحیح ستون فقرات از عضلات کمر نیز حمایت می کند و از خستگی زودرس عضلات جلوگیری می نماید. عضلات کمر، ستون فقرات را راست نگه داشته و کنترل می کنند. با تکیه بر پشتی طبی، عضلات از مسئولیت اضافی نگه داشتن و حمایت از ستون فقرات رها می شوند.

چرا نمی توانید بدون پشتی طبی درست بنشینید؟

هنگام نشستن، عضلات کمر باید ستون فقرات را راست نگه داشته و کنترل کنند. وقتی سعی می کنید درست بنشینید عضلات کمر مجبورند سخت کار کنند تا ستون فقرات را راست نگه دارند، در دراز مدت عضلات خسته می شوند و برای جبران این ضعف، سر و گردن به جلو خم می شود و فرد دوباره قوز می کند. به این دلیل افراد نمی توانند طولانی مدت درست بنشینند. پشتی طبی در واقع یک حمایت کننده برای عضلات کمر و پشت محسوب می شود. به طوری که عضلات را از مسئولیت اضافی نگه داشتن و حمایت از ستون فقرات رها می کند و به عضلات اجازه استراحت می دهد.

علاوه بر کمردرد، فشار وارد بر دیسک های بین مهره ای باعث پاره شدن دیواره دیسک و بیرون زدگی آن می شود و به فتق دیسک کمر می انجامد.

چگونه با پشتی طبی درست بنشینید؟

هر وقت پشت میز کار می نشینید اول از همه ارتفاع صندلی تان را با ارتفاع میز هماهنگ کنید به طوری که دست مماس بر میز و با زاویه بین 90 تا 110 درجه قرار گیرد. هیچ وقت برای اینکه مجبور نباشید با گردن خم به مانیتور نگاه کنید، صندلیتان را پایین نکشید بلکه باید بوسیله یک نگهدارنده مانیتور (مانیتور استند یا پایه مانیتور)، مانیتور را در راستای چشم قرار دهید. امکان دارد به خاطر بلندی صندلی، پاهایتان آویزان شود در این صورت حتما از زیرپایی ارگونومیک استفاده کنید. برای حمایت از ستون فقرات و جلوگیری از کمردرد از پشتی طبی استفاده کنید.

درست نشستن کلید موفقیت و سلامتی شماست.

نشستن درست با افزایش ظرفیت شش ها باعث افزایش اکسیژن رسانی به مغز، تمرکز، افزایش راندمان کاری و فعالیت فکری می شود.

تغییر قوس ستون فقرات در ناحیه گردن به خاطر خم شدن به جلو و فشار وارد بر مهره های گردن می تواند به سردرد گردنی بیانجامد که شبیه به سردردهای میگرنی است. با درست نشستن می توانید از سردردهای گردنی جلوگیری کنید.

درست نشستن استرس را کاهش داده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. از آنجایی که سیستم عصبی مرکزی بدن از درون ستون فقرات به تمامی ارگان های  بدن منشعب می شود، فشار بر ستون فقرات به سیستم عصبی نیز فشار وارد می کند که در نهایت باعث افزایش ترشح هورمون استرس شده و سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد.

تحرک را فراموش نکنید.

یادتان باشد استفاده از پشتی طبی این مجوز را به شما نمی دهد که تمام طول ساعات کاری  به پشتی طبی تکیه دهید و تحرک نداشته باشید. پشتی طبی برای درست نشستن در ساعاتی که شما مجبور به نشستن هستید تولید شده است. محصولات ارگونومیک برای تصحیح طرز قرارگیری بدن در نشستن های طولانی مدت  و کاهش فشار وارد بر ساختار اسکلتی عضلانی بدن طراحی می شوند اما قرارگیری بدن در یک وضعیت ثابت خود دلیل ایجاد درد عضلانی است. پس تمام روز به صندلی خود نچسبید و هر نیم ساعت کمی تحرک داشته باشید.