امروزه بیشتر ساعات روز را در حال نشستن هستیم. نشستن هم مثل دیگر فرایندها، در بدن انسان به زیبایی انجام می گیرد اما نشستن طولانی مدت پدیده ای نوظهور است. امروزه بشر تمام کارهایش را در حال نشسته انجام می دهد و بدن انسان برای این همه نشستن طراحی و ساخته نشده است. برای کاهش اثرات مخرب نشستن های طولانی مدت بر اسکلت و بافت های بدن انسان، محصولات طبی طراحی و تولید شده اند که می توانند فشار وارد بر اندام های بدن را کاهش دهند.

فشار وارد بر استخوان های نشیمنگاهی

استخوان پاشنه پا و استخوانهای نشیمنگاهی دو استخوانی هستند که برای تحمل بیشترین فشارها در بدن انسان تکامل یافته اند. استخوان های نشیمنگاهی یا

 Ischail tuberosities

   مهمترین و بهترین ناحیه برای تحمل وزن هنگام نشستن هستند.  

استخوان های نشیمنگاهی تنها 8 % سطح تماس با صندلی را اشغال می کنند و این در حالیست که 65 % وزن بدن را تحمل می نمایند بنابراین به استخوان های نشیمنگاهی فشار زیادی وارد می شود.  

اگر روی یک سطح صاف و بدون انعطاف بنشینیم، استخوان های نشیمنگاهی در ته لگن، به ناحیه ی کوچکی از عضلات سرینی یا همان عضلات باسن، عصب سیاتیک و رگ ها  سابیده می شوند که فرد را دچار بی قراری و درد می کند. در این هنگام سعی می کنید از جایتان بلند شوید و درد را کاهش دهید اما دوباره به محض نشستن این درد سراغتان می آید. 

اگر قدرت جابه جا شدن نداشتیم این فشار می توانست در عرض 10 تا 15 دقیقه باعث بسته شدن مویرگ ها و عدم تغذیه و اکسیژن رسان به سلول ها گردد و پوست و عضلات را تخریب نماید. این همان چیزی است که به آن زخم بستر می گویند و متاسفانه معلولین حرکتی با آن مواجه هستند.

برای کاهش فشار وارد بر استخوان های نشیمنگاهی و عضلات اطراف آن باید از یک به نشین مناسب استفاده کنید. به نشین ارتوپدی ارگونومیک باراد با توزیع فشار در این منطقه از بروز درد جلوگیری می کند به طوری که دیگر روی صندلی بی تاب و بی قرار نخواهید شد.

کاهش فشار بر استخوان - به نشین ارگونومیک ارتوپدی باراد

فشار بر دنبالچه 

یکی دیگر از دلایل درد در ناحیه باسن، فشار بر دنبالچه می باشد. دنبالچه یا Coccyx در انتهای پایینی ستون مهره قرار دارد. این قسمت از 5-3 مهره  در ستون  فقرات تشکیل شده که پشت سر هم قرار گرفته اند. بین آنها دیسک بین مهره ای قرار دارد و روی هم یک شکل مثلثی را ایجاد میکنند و حرکت بین آنها محدود می باشد. استخوان های کوچک دنبالچه حرکت محدودی نسبت به هم دارند که اگر این حرکت از حد معمول خود خارج شود، دنبالچه دچار تورم و درد می شود. 

به نشین ارگونومیک ارتوپدی باراد - درد دنبالچه

دنبالچه عضو حساسی است که  در هنگام نشستن بر آن فشار وارد می شود بنابراین نشستن طولانی مدت می تواند دنبالچه را دردناک کند به طوری که فرد در باسن احساس درد می کند. حتی بعضی از افراد به جای نشستن روی استخوان نشیمنگاهی لگن، روی دنبالچه می نشینند در این حالت به جای آنکه وزن بدن را استخوانهای قوی نشیمنگاهی تحمل کنند، استخوانهای حساس دنبالچه تحمل خواهند کرد و در نهایت دنبالچه دچار درد و التهاب می شود.

به نشین ارگونومیک ارتوپدی باراد - درد در باسن

برای جلوگیری از درد در باسن در هنگام نشستن می توانید از به نشین ارتوپدی استفاده کنید . به نشین های ارتوپدی که در بعضی از برندها به عنوان زیرنشیمنی، رینگ یا ارینگ معرفی می گردند می توانند از فشار وارد بر دنبالچه و استخوانهای نشیمنگاهی هنگام نشستن بکاهند و نشستن را راحت و بدون درد سازند.

به نشین ارگونومیک ارتوپدی باراد

گردآورنده: دکتر سارا حجازی (ارگونومیست) مریم موسوی (مترجم)