چرا بعضی از افراد نسبت به مواد آلرژی زا حساسیت نشان می دهند و بعضی از افراد خیر؟ چرا میزان حساسیت در بعضی از روزها شدیدتر از روزهای دیگر ظاهر می شود؟ همه این چراها به سیستم ایمنی تان مرتبط می شود. میزان پاسخ سیستم ایمنی به محرک های محیطی، تعیین کننده چگونگی عکس العمل بدن در فصول آلرژی زاست. جالب است بدانید طرز قرارگیری بدن (پوسچر) رابطه بسیار نزدیکی با سیستم ایمنی بدن دارد.

میزان قدرت پاسخ های سیستم ایمنی  در مغز میانی (midbrain)  تعیین می گردد. مغز میانی درست بالای ساقه مغزی قرار دارد.

اعصاب نخاعی در بالای ستون فقرات گردنی، سیگنال های ایمنی را در پاسخ به یک تحریک شیمیایی یا ماده آلرژیک مستقیما ارسال می کند. اگر این سیگنال ها مختل شوند، پاسخ ایمنی درست عمل نمی کند و احتمال ایجاد یک عکس العمل آلرژیک  افزایش می یابد. تحقیقات رابطه مستقیم بین موقعیت اطلس (اولین مهره ستون فقرات ) و عملکرد سیستم ایمنی را اثبات کرده اند.

نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس

افرادی که ساعات طولانی کار با مانیتور را با سرهای خم شده به جلو سپری می کنند ، مهره اطلس آنها به جلو کج می شود. کج شدن این مهره عصب را تحت فشار قرار می دهد به طوری که ارسال سیگنال های ایمنی مختل می گردد. یک اسکن ساده از عصب با یک آنالیز عکس دیجیتال یا اشعه ایکس می تواند مشکل در عصب را نشان دهد و رابطه بین عملکرد عصب و آلرژی را اثبات کند.

نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس

اگر تمام روز را روی میز کار خم می شوید و همواره عطسه می کنید به طرز نشستن تان توجه کنید، شاید بهتر باشد ستون فقراتتان توسط یک پزشک متخصص ستون فقرات چک شود. امروزه بیشتر ساعات روز را در وضعیت نشسته پشت میز کار هستیم . خم کردن سر به جلو می تواند باعث گردن درد، کمردرد، بیماری های اسکلتی عضلانی مثل فتق دیسک کمر و … گردد اما اثرات جانبی قرارگیری بدن در پوسچر نامناسب بسیار وسیع است و به بیماری های اسکلتی عضلانی ختم نمی شود. به طوری که نشستن غلط می تواند روی تمرکز فکری و میزان اکسیژن رسانی به مغز،  دستگاه گوارش ، سیستم ایمنی بدن و… تاثیر بگذارد. فشار وارد بر سیستم عصبی در نتیجه فشار بر ستون فقرات می تواند عملکرد اعضاء بدن را دچار مشکل کند و باعث افزایش استرس  و تغییر در خلقیات گردد.

برای جلوگیری از آسیب های نشستن های غلط و طولانی مدت و تصحیح پوسچر بدن از محصولات ارگونومیک در محل کار و هنگام رانندگی استفاده کنید . هنگام نشستن پشت میز کار، مانیتور یا صفحه لپتاپ را در راستای چشم قرار داده و از خم کردن سر پرهیز کنید . برای درست نشستن استفاده از پشتی طبی بسیار ضروری است . پشتی طبی با حمایت از ستون فقرات و قرارگیری ستون فقرات در وضعیت صحیح از فشار وارد بر ستون فقرات جلوگیری می کند.

نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس

گردآورنده: دکتر سارا حجازی( ارگونومیست) مریم موسوی (مترجم)

منبع: posture clinic